Jan 23, 2020   0:34 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Car showroom
Written by (author): Ing. Oliver Krámsky
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón
Summary:Moja ročníková práca spočíva z návrhu autosalónu pre mesto Trenčín a vypracovania projektovej dokumentácie pre jeho realizáciu. Objekt je projektovaný v mestskej časti Trenčianská Turná v Trenčíne, vedľa architektonicky podobne riešeného objektu. Objekt je riešený, ako samo stojací bez oplotenia okolo pozemku. Pozostáva z dvoch podlaží.1.NP -- kde sú situované priestory ako showroom, sociálne miestnosti, šatňa, kuchynka, miestnosť pre upratovačku, autoservis, umývacia linka a sklad. Na druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené priestory ako kancelárie, sociálne priestory a zasadacia miestnosť. Nosný systém je tvorený zvislými nosnými stĺpmi ktoré podopierajú nosné oceľové prievlaky a drevené nosníky a tak spolupôsobia na prenášaní zaťaženia zo strešných konštrukcií.. Celý objekt je zateplený. Pri návrhu boli použité modrené materiály a nové technológie výstavby pre zlepšenie hygienických ako aj energetických vlastnosti novostavby. Návrhy jednotlivých konštrukčných prvkov boli riešené tak aby spĺňali všetky platné slovenské a európske normy.
Key words:Autosalón, autoservis, Trenčín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited