Jan 28, 2020   1:44 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Library
Written by (author): Ing. Matej Orolín
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
Summary:Diplomová práca je zameraná na projekt univerzitnej knižnice v Bratislave. Zadaním je navrhnúť budovu s nízkou hodnotou potreby tepla na vykurovanie. Tomu je prispôsobený tvar budovy, materiálová báza konštrukcii, orientácia okien na fasáde, vnútorná dipozícia a technické zariadenia budovy. Nachádza sa v tesnej blízkosti univerzity. Toto umiestnenie bolo vybrané s ohľadom na požiadavku prepojenia týchto budov premostením. Budova má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Kruhový pôdorys objektu je centricky delený prstencami. Hlavný vstup do budovy je orientovaný na južnú stranu. Na prízemí oproti vstupu sa nachádza recepcia. Na nadzemných podlažiach sú situované miestnosti čitárne, študovne, kancelárie a ich zázemie. Podzemné podlažie je členené na archív, dennú miestnosť a technické zázemie - strojovňa vzduchotechniky, kotolňa a technická miestnosť. Nosný systém knižnice tvoria železobetónové steny hrúbky 200 mm, stĺpy 600 x 300 mm a železobetónové stropné dosky hrúbky 300 mm. Strecha je riešená ako plochá nepochôdzna. Zateplenie obvodových stien bude realizované prostredníctvom kontaktného zatepľovacieho systému. Otvorové konštrukcie sú z hliníkovej stĺpikovo - priečnikovej fasády s izolačným trojsklom. Patrí k ním aj strešný svetlík. Premostenie medzi knižnicou a univerzitou bude z oceľovej presklenej konštrukcie s prestrešením.
Key words:železobetón, premostenie, knižnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited