Jan 23, 2020   0:55 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Anna Lakotová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a spracovať projekt bytového domu na úrovni projektu pre stavebné povolenie. Počas celej doby navrhovania konceptu stavby bolo cieľom dodržiavať platné normy a vyhlášky. Hlavným, primárnym účelom objektu je vytvorenie štartovacích bytov za prijateľné, ekonomické ceny pre mladé rodiny. Sekundárnym cieľom bolo zároveň vytvorenie prenajímateľného priestoru pre podnikateľskú činnosť. Navrhovaná stavba je umiestnená v tesnej blízkosti Námestia slobody a je realizovaná ako novostavba. Stavba svojim architektonicko-hmotovým riešením zapadá do okolitej zástavby v prieluke. Okolie stavby dopĺňa viacero parkov, z ktorých dominantou je už spomínané Námestie slobody, v minulosti nazývane ako Gottwaldovo námestie s najväčšou fontánou v Bratislave. Budova má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Budova disponuje moderným preskleným výťahom, ktorý je umiestnený na severnej strane fasády, auto-výťahom a moderným parkovacím systémom značky WÖHR, pre efektné využitie malého priestoru garáže a získanie čo najväčšieho počtu parkovacích miest.
Key words:Dom, Stavba, Architektura

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited