Jan 28, 2020   3:06 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Ján Cebuľák
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom tejto práce je návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu bytového domu na pozemku par.č. 7800/8 v katastrálnom území Staré mesto v obci Bratislava. Bytový dom sa nachádza na rovinatom teréne v radovej zástavbe centra mesta. Jedná sa o šesťpodlažný bytový dom s jedným podzemným podlažím. Bytový dom obsahuje polyfunkčnú časť a 9 bytových jednotiek z toho je 5 bytov určených na trvalé bývanie a 4 apartmánové byty určené k prechodnému bývaniu. Bytový dom je určený pre bývanie maximálne 25 osôb. Byty sú riešené ako bezbariérové. Objekt bol navrhnutý ako murovaná stavba z konštrukčného systému Heluz. Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické konštrukcie. Základová konštrukcie je navrhnutá ako železobetónová vaňa z vodonepriepustného betónu. Objekt je zastrešený jednoplášťovou nepochôdznou plochou strechou. Objekt je vetraný nútene, pomocou lokálnej vzduchotechnickej jednotky v každom byte. Vykurovanie a ohrev teplej vody je zaistený privádzaným teplom z teplovodných rozvodov. Bytový dom je navrhnutý s ohľadom na energetickú úsporu ako nízkoenergetický bytový dom. Dôraz je zameraný na celistvú obálku budovy, tvarovú jednoduchosť, vzduchotesnosť. Výkresová dokumentácia zahŕňa detailne riešenie bytového domu. Vypracovaním tejto práce som si osvojil problematiku a komplexne navrhovanie budov.
Key words:bytový dom, projektová dokumentácia, novostavba, polyfunkcia, garáž, plochá nepochôdzna strecha, železobetónový monolitický strop, komplexný murovací systém Heluz, nadzemné podlažie, podzemné podlažie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited