Jan 22, 2020   11:57 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Ondrej Štepanovský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Generálnym predmetom mojej práce je projekt bytového domu pre realizáciu stavby. Bytový dom sa nachádza v Bratislave, časť Ružinov na Teslovej ulici, ako samostatne stojaci bytový dom s polyfunkciou s výškovým osadením 0,000 = 135,000 m n. m. Objekt obsahuje podzemnú garáž, ktorej pôdorysné rozmery sú väčšie ako pôdorysný rozmer hornej časti objektu. V dôsledku toho vzniká výškový rozdiel, ktorý má za následok rôzne sadanie stavby, a preto časť podzemnej garáže, nad ktorou sa nenachádzajú nadzemné podlažia, bude od bytového domu oddelená objektovou dilatáciou. V podzemnej garáži sa nachádza 22 miest na parkovanie a miestnosť pre technické zariadenia budovy. Vstup do garáže je riešený príjazdovou rampou. Schodiskom prechádzame do prvého nadzemného podlažia, kde sa nachádza 5 priestorov na prenájom polyfunkcie, miestnosť pre upratovačku a kobky pre každého majiteľa bytu so vstupom zo schodiska. Na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sa nachádzajú samostatné bytové jednotky. Na každom z týchto podlaží sa nachádza jeden štvorizbový byt a dva dvojizbové byty. V bytovom dome sa celkom nachádza 15 bytových jednotiek. Na objekte je navrhnutá plochá strecha so 4 odtokmi. Priečny nosný systém objektu je kombinovaný zo železobetónových stĺpov v podzemnej garáži, na ktoré je uložená na prvom nadzemnom podlaží monolitická železobetónová stena. Priečny nosný systém typického podlažia pozostáva z nosných akustických murovaných stien z keramických tvaroviek POROTHERM 30 AKU MK. Fasáda pozostáva z kontaktného zatepľovacieho systému ETICS. Povrchová úprava systému je riešená ako biela tenkovrstevná strojová omietka WEBER.PAS. Sokel a fasáda pod oknami je obložená kamenným štiepaným obkladom. Výkresová dokumentácia detailne zobrazuje celé riešenie bytového domu. Vypracovaním tejto práce som si osvojil problematiku a komplexne navrhovanie budov.
Key words: bytový dom, budova, polyfunkcia, garáž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited