Jan 22, 2020   11:18 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Showroom
Written by (author): Ing. Zuzana Macková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce diplomového štúdia je návrh autosalónu Volvo -- Land Rover v meste Trenčianska Turná, ktorá je časťou mesta Trenčín, a to v rozsahu dokumentácie pre realizáciu. Stavba sa nachádza vedľa už jestvujúcej stavby podobného typu a účelu. Je riešená ako samostatne stojaca s parkovacími státiami a bez oplotenia pozemku. Konštrukcia je riešená ako dvojpodlažná, v 1.NP sa nachádzajú priestory ako showroom, kuchynka, hygienické zázemie pre zamestnancov, hygienické zázemie pre zákazníkov, šatňa pre zamestnancov servisu, priestory autoservisu. V 2.NP sa nachádzajú kancelárske a zasadacie priestory. Celá nosná konštrukcia aj obvodový plášť servisu je tvorený z drevených konštrukcií, nosná konštrukcia showroomu je tvorená z dreva vyplnená ľahkým obvodovým plášťom. Použité boli ekologické materiály a nové technológie zlepšujúce hygienické ako aj energetické vlastnosti stavby. Návrhy konštrukcií sú v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami.
Key words:servis, drevená konštrukcia, autosalón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited