Jan 28, 2020   2:04 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional building
Written by (author): Ing. Valéria Pauličková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčná budova
Summary:Bc. Pauličková Valéria: Polyfunkčný dom. Diplomová práca. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. Bratislava, 2015. 52 strán a 50 strán príloh. Úlohou mojej diplomovej práce bolo vypracovať návrh polyfunkčného domu na úrovni realizačného projektu. Budova sa nachádza v Banskej Bystrici, v mestskej časti Belveder na parcele č. 3352/2. Objekt má svojím tvarom a umiestnením zapadať do existujúcej zástavby a spĺňať požiadavky platných noriem a zákonov Slovenskej republiky. Polyfunkčný dom je nepravidelného tvaru, s ustupujúcimi prvými dvomi nadzemnými podlažiami, ukončený elipsovitým 5. nadzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú situované parkovacie miesta pre užívateľov domu, sklady, kryt CO a miestnosť pre zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie -- dieselelektrické agregáty. Na prvom nadzemnom podlaží je umiestnená vstupná hala s recepciou, kaplnka Sv. Cecílie, lekáreň, rýchle občerstvenie, kaviareň a priestory na prenájom. Na ostatných nadzemných podlažiach sú situované jednotlivé ordinácie, chirurgické miestnosti, lôžková časť a ďalšie miestnosti na prenájom. Na najvyššom, 5. nadzemnom podlaží sa nachádza technická miestnosť a zasadacia miestnosť. Nosnú konštrukciu objektu bude tvoriť monolitický železobetónový bezprievlakový skelet. Konštrukcia objektu bude rozdelená na 2 dilatačné celky. Stuženie bude zabezpečené železobetónovými stenami, schodiskovými stenami a výťahovými šachtami. Strecha je navrhnutá ako klasická jednoplášťová, nepochôdzna a vegetačná. Obvodový plášť tvorí prevetrávaná fasáda z vláknocementových dosiek.
Key words:polyfunkčný dom, prevetrávaná fasáda, obklad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited