Jan 23, 2020   1:00 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative center
Written by (author): Ing. Martin Jahodník
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívne centrum
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektu v realizačnom stupni projektovej dokumentácie pre Administratívne centrum na ulici Žriedlová v Košiciach. Administratívne centrum sa nachádza v katastrálnom území mesta Košice. Lokalita stavby je situovaná na rozhraní dvoch mestských častí Košíc -- Staré mesto a Nové mesto. Tvorí ju bývalý areál Pivovaru Košice. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci s deviatimi nadzemnými podlažiami (z toho jedno slúži len ako medzi podlažie) a dvomi podzemnými podlažiami. Objekt je zastrešený dvomi plochými vegetačnými strechami, prvou strechou nad druhým nadzemný podlažím a druhou strechou nad deviatym nadzemným podlažím. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádza časť retailu. Na prvom nadzemnom podlaží je supermarket so zázemím a so skladmi ale aj menšie i väčšie predajne. Ďalej sa tu nachádza i recepcia administratívnej časti so zázemím a kancelárie a zasadacie miestnosti so zázemím. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú rôzne predajné prevádzky nákupného centra, reštaurácie a rýchle občerstvenia so zázemím a s miestom na sedenie. Taktiež sa tu nachádzajú zasadacie miestnosti a kancelárie administratívnej časti so zázemím. Vo štvrtom až deviatom nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory kancelárie a zasadacie miestnosti so zázemím a hygienou. Tieto podlažia sú riešené ako päť trakt s kanceláriami po obvode podlažia dvoma chodbami a jadrom uprostred. Na pohyb medzi jednotlivými podlažiami sú navrhnuté schodiská a výťahy. Hlavný nosný systém tvorí železobetónový monolitický stĺpový skelet s bezprievlakovými doskami. V druhom podzemnom až štvrtom nadzemnom podlaží stĺpom sekundujú železobetónové obvodové steny. Objekt je založený na základovej doske z vodotesného betónu. V práci sa zameriavam na konštrukčné a materiálové riešenie objektu, na riešenie detailov a na splnenie tepelno-technických normových požiadaviek. Kľúčové slová: administratívne, centrum, retail, kancelárie, supermarket
Key words:administratívne, centrum, realizačnom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited