Jan 22, 2020   11:18 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:College dormitory
Written by (author): Ing. Dominik Kuchár
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokoškolský internát
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektu na realizáciu stavby vysokoškolského internátu. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola architektonická štúdia súboru internátnych domov. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Zobor v meste Nitra na Dražovskej ceste. Internátny dom je zložený zo šiestich nadzemných a jedného podzemného podlažia. Prvé podzemné podlažie pozostáva z komunikačných priestorov, hygienických zariadení, kotolne, študovne a terasy. Prvé nadzemné podlažie je vybavené hlavným vstupom do objektu, komunikačným priestorom, zádverím, recepciou, študovňou a zberným priestorom bielizne. Na druhom až šiestom podlaží sa nachádzajú dvojlôžkové a trojlôžkové izby spolu s hygienickými zariadeniami, jednotlivo v každej izbe. Podlažie ďalej disponuje komunikačnými priestormi, miestnosťou upratovačky, skladom, kuchynkou a zhodom bielizne. Architektonické stvárnenie objektu je riešené ako hranol odsadený od terénu stĺpmi a stenami. Prostredníctvom stĺpov sa dosiahne odľahčenie objektu. Hmota objektu bude zo severnej strany odsadená od oporného múru s nástupom cez konzolu. Stenové plochy hranolu budú perforované okennými otvormi. Okenné otvory budú doplnené predsadeným vzorovaným preskleným zábradlím. Odľahčenie hranola prostredníctvom stĺpov a stien bude dotvárať farebný obklad.
Key words:vysokoškolský internát, pasívny štandard, ekológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited