Jan 28, 2020   1:32 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MOUNTAIN HOTEL
Written by (author): Ing. Jaroslav Petrík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HORSKÝ HOTEL
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektu pre realizáciu stavby hotela s wellness centrom v horskom prostredí. Štvorpodlažný horský hotel sa nachádza v malebnom prostredí Vrátnej doliny. Objekt hotela tvoria dve základne sekcie. Hotelová sekcia je zložená z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia, ktoré nekopíruje pôdorys prvého nadzemného podlažia, ale je len pod jeho časťou. Sekcia wellness je tvorená dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Podzemné podlažie slúži takmer výlučne potrebám wellnes centra. Na prízemí hotela sa nachádza recepcia, reštaurácia s terasou, kuchyňa, garáž, tri hotelové izby pre hostí, služobný byt a wellness centrum. Druhé nadzemné podlažie je tvorené spoločenskou sálou, piatimi hotelovými izbami pre hostí a fitness. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú už len výlučne hotelové izby. Budova hotela má priečny stenový konštrukčný systém tvorený tehlovým murivom. Tento nosný systém je v náročnejších častiach objektu doplnený nosnými alebo stužujúcimi železobetónovými stĺpmi prípadne železobetónovými stenami. Dominantou wellness centra sú drevené nosné stĺpy (400 x 160 mm) spolu s prievlakmi (700 x 160 mm). V ostatných častiach budovy sú stropné konštrukcie sú železobetónové. Objekt je založený na základových pásoch.
Key words:wellness, horský hotel, nadzemné podlažia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited