Jan 28, 2020   3:22 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:abstrakt
Written by (author): Ing. Katarína Takácsová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:SÚHRN Mojou úlohou záverečnej práci inžinierskeho štúdia bolo vypracovanie administratívnej budovy pre realizačný projekt. Objekt sa bude realizovať na kraji mesta Žilina v priemyselnom parku mesta, kde aj aktuálne prebieha viacero stavebných prác a už existujúcich firiem s rôznou prevádzkou. Cieľom zadania bolo vytvoriť stavbu, ktorá bude splývať s prostredím a s ostanými už zrealizovanými budovami, ktorá je v súlade s územným plánom mesta Žilina. Navrhovaný objekt má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne sa hlavne nachádzajú technické miestnosti, kotolňa, vzduchotechnika, sklady, archívne miestnosti a športové centrum pre oddych a regeneráciu pre zamestnancov. Na prvom nadzemnom podlaží je vstupný vestibul, ktorý sa využíva ako galéria, recepcia s vrátnicou, kaviareň s bufetom, kopírovacie centrum, ktoré je sprístupnené aj pre verejnosť, veľké aj malé zasadacie a rokovacie miestnosti. Na vyšších podlažiach sú rozmiestnené kancelárie projektantov podľa profesií a ekonomické oddelenie. Na poslednom piatom podlaží, ktoré je tvarovo aj veľkosťou odlišné od typických nižších podlaží, má zariadenú kanceláriu a dennú miestnosť so sekretariátom generálny riaditeľ firmy AB-Proma. Z konštrukčného hľadiska je administratívna budova riešená ako železobetónový skelet s bezprievlakovou doskou z monolitického vystuženého betónu a s výplňovým murivom z autoklávovaných pórobetónových tvárnic, v suteréne je obvodovým nosným murivom železobetónová stena. Základová konštrukcia je riešená po celom obvode objektu ako železobetónový pás a pod stĺpmi je vytvorená dvojstupňová pätka. Na prvom nadzemnom podlaží je juhovýchodné, severovýchodné a juhozápadné priečelia zhotovené z celoplošne presklenou stenou. Kancelárske priestory sú rozdelené z montovaných priečok Milt Desing, ktoré sú z časti zasklené a z časti dyhované. Celý objekt je riešený pre potreby imobilných, bezprahové a široké dvere, výťah na všetky podlažia. Administratívna budova je ukončená plochou nepochôdznou obrátenou strechou.
Key words:budova, administrativna, abstrakt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited