Jan 23, 2020   0:05 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administration building
Written by (author): Ing. Erik Fusík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizačný projekt administratívnej budovy. Projekt plne rešpektuje okolitú zástavbu a spĺňa požiadavky príslušných noriem. Navrhovaná stavba administratívnej budovy sa nachádza v katastrálnom území Lamač na ulici Lamačská cesta v Bratislave. Objekt je navrhnutý s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami. V suteréne objektu sa nachádza parkovanie s prístupom cez rampu z úrovne okolitého terénu a technické priestory so skladmi. Na prízemí je vstupná hala s recepciou a rokovacou miestnosťou. Na 1. až 3. poschodí sa zo spoločného komunikačného priestoru vstupuje do dvoch kancelárskych priestorov. Komunikačné jadro tvorí schodisko, osobný výťah, hygienické zázemie so samostatnou miestnosťou pre upratovačku. Nosná konštrukcia pozostáva z monolitických stien a stĺpov v kombinácií so železobetónovými bezprievlakovými stropnými doskami. Zastrešenie objektu tvorí plochá strecha. Na navrhovanú administratívnu budovu bol vypracovaný tepelnotechnický posudok.
Key words:Administratívna budova, Skeletový nosný systém, Tepelno-technický posudok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited