Jan 23, 2020   0:14 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Bc. Jakub Lačok
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo vypracovať projekt do realizačnej formy tak, aby spĺňal všetky platné normy a predpisy, ktoré platia v našom štáte. Bytový dom je situovaný v novovyrastajúcej oblasti v Pezinku, časti nazývanej Dubový vŕšok alebo Sahara. Nachádza sa na styku ulíc Ulica Ľudovíta Rajnera a Ulica Eugeňa Suchoňa. Podľa urbanistickej štúdie som navrhol päťpodlažný bytový dom s podzemnou garážou a polyfunkciou. Zadanie pozostáva z projektovej dokumentácie bytového domu na realizačnú formu. Práca obsahuje konštrukčné, technické, architektonické a materiálové riešenia projektu. V rámci tohto sú riešené konštrukčné detaily. Okrem výkresovej časti som spracoval aj textovú časť, v ktorej sa nachádza technická správa a prílohy. V prílohách sú výpisy pre typické podlažie budovy, tepelno-technické posúdenia fragmentov budovy, posúdenia kritických detailov na minimálne hodnoty povrchovej teploty a posúdenie potreby tepla na vykurovanie. V rámci výkresov aj textovej časti sú riešené skladby podláh a stien, taktiež v dokumentácii sú výpisy a posúdenia okien stavby. V prílohách sú aj klampiarske, zámočnícke a stolárske výrobky v rámci typického podlažia.
Key words:bytový dom, bakalárska práca, realizačný projekt, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited