Jan 28, 2020   2:58 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Bc. Marek Kováč
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Marek Kováč: Bytový dom (Bakalárska práca), vypracovanie projektu na realizáciu stavby. Bytový dom s polyfunkciou je situovaný v Pezinku na ulici Eugena Suchoňa v časti s domovou a bytovou výstavbou s dobrými dochádzkovými vzdialenosťami k občianskej vybavenosti. Moje zadanie bolo vypracovanie projektovej dokumentácie bytového domu na realizačnej úrovni. Projekt vyobrazuje konštrukčné, architektonické, technické a materiálové charakteristiky objektu. Riešené boli aj vybrané konštrukčné detaily. Práca obsahuje textovú a grafickú časť. Grafická časť pozostáva z výkresov a textová časť obsahuje výpisy otvorových koštrukcií, tepelno-technické posúdenia vybraných fragmetov objektu z hľadiska splnenia požiadaviek na minimálnu povrchovú teplotu kriticktých detailov, posúdenia otvorových konštruckií alebo výpis zámočníckych, stolárskych a klampiarskych prvkov. Na záver je zhodnotená potreba tepla na vykurovanie.
Key words:bytový dom, tepelno-technické posúdenie, bakalárska práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited