Jan 22, 2020   11:36 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:House Social Services
Written by (author): Ing. Zuzana Bogačiková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dom sociálnych služieb
Summary:Predmetom tejto práce je navrhnutie Domu sociálnych služieb.Tento projekt je architektonicky a dispozične navrhnutý podľa orientácie svetových strán a rešpektovania okolia. Táto budova je tvorená modernými, konštrukčnými materiálmi a konečná vizualizácia odzrkadľuje jednoduchú architektúru. Objekt má jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží. Vstup do suterénu je riešený pomocoudvoch komunikačných jadier. V suteréne je k dispozícií kotolňa, sklady, technická miestnosť, chladiareň, škrabka zemiakov, masér, atď. Na prvom nadzemnom podlaží sa na ľavo nachádzajú jednotlivé izby pre osoby so zdravotným postihnutím a na pravej strane sa nachádza kuchyňa s jedálňou. Druhé nadzemné podlažie tiež pozostáva z miestností pre starších a ležiacich ľudí. Tátopráca sa skladá z textovej a grafickej časti. Hlavným cieľomtejto práce je, aby tento Dom sociálnych služieb vyhovoval všetkým normatívnym požiadavkám a aby bol účelovo a architektonicky spracovaný.
Key words:dom sociálnych služieb, loggia, samonosné

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited