Jan 28, 2020   3:18 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building
Written by (author): Ing. Jana Zacharová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Diplomová práca rieši novostavbu administratívnej budovy v Nitre. Budova je umiestnená v mestskej časti Klokočina. Stavba sa skladá z 3 častí- 6 podlažnej a 9 podlažnej časti v tvare valca a zo spojovacej nadzemnej časti. Diplomová práca rieši 9 poschodovú budovu. V podzemnom podlaží sú umiestnené podzemné garáže. 1NP tvorí kaviareň, vstupná hala do administratívnej budovy a parkoviská. V ostatných podlažiach sú kancelárske priestory. Konštrukčný systém je monolitický železobetónový skelet, stropná doska je monolitická bezprievlaková, suterén je tvorený železobetónovými stenami. Opláštenie objektu tvorí dvojitá transparentná fasáda. Objekt je zastrešený plochou strechou. Založenie budovy je na základovej doske a pod stĺpmi sú veľkoformátové vŕtané energetické piloty. Objekt bude riešený pre 1 spoločnosť, pričom priestory sa nebudú prenajímať.
Key words:Administratívna budova, monolitický železobetónový sklelet, dvojitá transparentná fasáda, plochá strecha, veľkoformátové energetické piloty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited