Jan 22, 2020   11:59 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation project of office building
Written by (author): Ing. Adriana Vrábelová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Realizačný projekt administratívnej budovy Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie realizačného projektu stavby administratívnej budovy. Projekt rieši objekt administratívnej budovy v okresnom meste Levice. Objekt sa nachádza na parcele s výškovým osadením 0,000= +154,00 m.n.m. Administratívna budova je riešená ako šesť podlažná, v podzemnom podlaží sa nachádzajú technické priestory, archív a garáž s dvadsiatimi siedmimi parkovacími miestami. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú zasadacie miestnosti, recepcia, bar a hygienické priestory. Zvyšné štyri podlažia sú riešené ako kancelárske priestory, so zasadacími miestnosťami a zázemím pre pracovníkov. Objekt má nosný systém riešený ako skelet, po obvode stužený železobetónovými stenami. V objekte je jedno hlavné schodisko, ktoré je tak isto železobetónové, má charakter stužujúceho jadra s výťahovou šachtou. Zastrešenie administratívnej budovy sa riešilo ako plochá nepochôdzna strecha.
Key words:administratívna budova, železobetón, plochá strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited