Jan 28, 2020   3:06 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Showroom
Written by (author): Ing. Ondrej Hoblík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón
Summary:ABSTRAKT HOBLÍK Ondrej: Autosalón (diplomová práca) Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Vedúci práce: prof. Ing. Jozef HRAŠKA PhD. Bratsilava SvF 2016 s 73 Predmetom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie novostavby autosalónu ktorého súčasťou je aj autoservis pre značky Volvo a Landrover situovanom v katastrálnom území mesta Trnava kde bolo predovšetkým nutné vypracovať štúdiu objektu. Z hľadiska tepelnej techniky posúdenie konštrukčných detailov a určitých fragmentov konštrukcii. Po statickej stránke vyriešenie nosného systému a predbežné návrhy nosných prvkov. Objekt je približne tvaru T . Fasádu časti autosalónu tvorí presklená fasáda. Fasáda v časti autosevisu je tvorená netransparentnými stenovými izolačnými panelmi .Objekt je rozdelený na dve časti.V prvej časti autosalónu sa nachádza showroom so sekciami pre informačné služby pre zákazníkov a sociálne zariadenia.Vdruhej časti sa nachádza servisová hala ktorej súčasťou sú aj administratívne priestory. Kľúčové slová: autosalón autoservis
Key words:autoservis, showroom, autosalón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited