Jan 28, 2020   3:15 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building
Written by (author): Ing. Bartolomej Turoci
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Realizačný projekt administratívnej budovy Témou tejto diplomovej práce bolo vypracovanie realizačného projektu administratívnej budovy. Práca je rozdelená na dve časti a to textovú a grafickú časť. Obsahom grafickej časti je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizačného projektu, ktorá je v súlade s platnými normami, pričom kladie dôraz na funkčnosť administratívnej budovy a jej dispozičné riešenie. V textovej časti je spracovaná technická a súhrnná správa so stavebno-fyzikálnymi posúdením budovy v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami. Hlavnou myšlienkou práce je navrhnúť objekt tak, aby nenarúšal okolité prostredie ,adaptoval sa do existujúcej zástavby a plnohodnotne napĺňal potreby na účel, ktorých bol navrhnutý. Objekt svojou architektúrou zapadá do daného územia.
Key words:administratívna budova, ľahký obvodový plášť, železobetón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited