Jan 28, 2020   3:36 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative building
Written by (author): Ing. Pavol Guričan
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Diplomová práca obsahuje návrh administratívnej budovy, ktorá ma 5-nadzemných a jedno podzemné podlažie, umiestnenej v Žiline areáli firmy CISS. Delí sa na dve časti a to grafickú, s podrobným riešením projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a textovú časť, s opisom technického riešenia stavby a teplo-technický posudok. Obsahom projektovej dokumentácie sú pôdorysy daných zvolených podlaží, priečny a pozdĺžny rez, južný a východný pohľad, situáciu, vybrané konštrukčné detaily a výkres tvaru typického podlažia. Pozemok stavby je situovaný v okrajovej časti mesta. V budove sa nachádzajú prevažne priestory určené pre kancelárske účely. Parter stavby je doplnený priestormi, ktoré sú určené pre verejnosť ako je kaviareň a komerčná tlačiareň. Vjazd do hromadnej garáže je pomocou betónovej rampy napojenej na verejnú komunikáciu. Pred administratívnou budovou je novo navrhnutá komunikácia s parkovacími státiami a priestor pre komunálny odpad.
Key words:projektová dokumentácia, pozemok stavby, administratívna budova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited