Jan 22, 2020   11:24 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Car showroom
Written by (author): Ing. Attila Fehér
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón
Summary:Diplomová práca sa rieši projektovú dokumentáciu na vykonávanie stavby autosalónu v meste Dunajská Streda. Projekt a prílohy sú spracované podľa súčasne platných zákonov, vyhlášok a noriem. Navrhovaný objekt sa nachádza na parcelách č. 1888/4, 1888/99, 1888/100, 1888/101, 1888/102 v katastrálnom území mesta Dunajská Streda. Pozemok podľa územného plánu je súčasťou obchodnej štvrti mesta. Budova je funkčne rozdelená na tri časti, ktoré sú samozrejme prevádzkovo i stavebne prepojené. Prvú časť tvorí výstavná a reprezentatívna sála s kapacitou 11 vystavovaných vozidiel. Druhá časť je tvorená administratívnym zázemím pre personál vrátane hygienických priestorov pre zamestnancov i klientov. Tretiu časť tvorí autoservis so 6 pracovnými stojiskami a ručná autoumyváreň. Budova je navrhovaná z časti s oceľovou konštrukciou (roštová škrupina a rámová konštrukcia) a z časti so železobetónovým systémom. Najväčší pôdorysný rozmer objektu je 51,26 x 28,65 m. Obal budovy prevažne tvorí strešný plášť pokrytý s hliníkovými lamelami Kalzip. Obvodový plášť autoservisu je riešený formou montovaných sendvičových panelov Kingspan s jadrom z minerálnej vlny. Obvodové steny inde sú železobetónové s prevetrávaným plášťom z hliníkového plechu. Založenie budovy je riešené na základových pásoch a pätkách. Časť výstavnej sály a autoservisu je navrhovaný ako jednopodlažná, zatiaľ čo administratívna časť ako dvojpodlažná.
Key words:výstavná sála, autoservis, autoumyváreň, roštová škrupina, hliníkové lamely, Kalzip, autosalón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited