Jan 22, 2020   11:55 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Mountain hotel
Written by (author): Ing. Veronika Kováčová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Horský hotel
Summary:KOVÁČOVÁ, Veronika: Horský hotel, projekt na realizáciu stavby.[Diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. – Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier. Bratislava: SvF STU, 2017. 46 s. Práca sa zaoberá návrhom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby stavebného objektu horský hotel. Podrobne opisuje konštrukčné, architektonické, statické a materiálové charakteristiky navrhovaných konštrukcií. Analyzuje aplikáciu použitia techniky zariadenia budov v danom vonkajšom prostredí s požiadavkami na optimálne parametre vnútornej klímy. Posudzuje obalové konštrukcie zo stavebno-fyzikálneho hľadiska a navrhuje konštrukčné riešenia vybraných detailov.
Key words:horský hotel, wellness, nízkoteplotné vykurovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited