Jan 23, 2020   1:09 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten
Written by (author): Ing. Katarína Lenhartová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola
Summary:Cieľom tejto práce je príprava a spracovanie realizačného projektu nízkoenergetickej materskej školy v Handlovej. Práca pozostáva z návrhu dispozície materskej školy, jej materiálového a konštrukčného riešenia a vypracovanie príslušnej realizačnej projektovej dokumentácie. Bola snaha použiť čo najviac ekologických materiálov a čo najmenej zaťažiť životné prostredie počas výstavby. Táto dvojpodlažná budova bude pozostávať z prevádzky materskej školy s tromi triedami, výdajne jedál a telocvične, ktorá slúži nielen pre škôlkárov, ale aj externých návštevníkov počas doby mimo prevádzkových hodín. Na druhom podlaží sa spálne pre deti a pochôdzna plochá strecha, kde je umiestnené detské ihrisko a vzduchotechnické zariadenie budovy samostatne oplotené. Aj časť s ihriskom je z bezpečnostného hľadiska opatrená ochranným oplotením. Na dvore sa nachádza detské herné ihrisko a keďže to umožňuje dostatočne veľká plocha pozemku, aj dopravné ihrisko. Za budovou školy je umiestnený prístrešok a lavičky, kde je možné organizovať podujatia a tráviť čas na čerstvom vzduchu. Tieto zariadenia môžu taktiež podporiť občiansku vybavenosť a komunitu v danej lokalite, ak ju budú využívať ľudia počas doby, kedy je škôlka zatvorená. Projekt je spracovaný v BIM na neprofesionálnej úrovni. Vypracovaná bola projektová dokumentácia všetkých podlaží, rezy, pohľady a koordinačná situácia. K výkresovej dokumentácií je priložená textová príloha, aj na CD a plagát o rozmere 700 x 1000 mm. Takisto boli urobené tepelno. – technické posúdenia navrhovaných konštrukcií.
Key words:materská škola,, zelená strecha, ekologické materiály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited