Jan 28, 2020   2:32 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Library
Written by (author): Ing. Karolína Slotová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Knižnica
Summary:Diplomová práca obsahuje vypracovanie projektu na realizáciu univerzitnej knižnice napojenej na existujúcu budovu s čitárňou v univerzitnom areáli v meste Nitra. Práca je zložená z textovej, grafickej časti a z tepelnotechnických posudkov. Textová časť zahŕňa sprievodnú a technickú správu v ktorej sú základné identifikačné údaje, kompletný opis konštrukčného a technického riešenia stavby ako aj popis HSV a PSV. Ďalšou časťou sú prílohy, ktoré obsahujú posúdenie najnižšej povrchovej teploty konštrukcie na vybraných kritických detailoch, posúdenia obalových konštrukcií a posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Navrhovaný objekt je valcového tvaru s kruhovým pôdorysom a skladá sa zo štyroch podlaží, z troch nadzemných a jedného podzemného. V univerzitnej knižnici sa nachádza študovňa, knižnica a čitáreň. V prvom podzemnom podlaží je serverovňa, depozity a taktiež aj šatňa prístupná priamo z exteriéru. V prvom nadzemnom podlaží je priestor študovne a kancelária. Na druhom nadzemnom podlaží je objekt prepojený pomocou prepojovacieho mostíka s existujúcou budovou knižnice. Tretie podlažie slúži ako čitáreň. V budove je umiestnený centrálny komunikačný priestor schodiska a výťahu.
Key words:projekt na realizáciu stavby, knižnica, valcový tvar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited