Mar 28, 2020   4:38 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative centre
Written by (author): Ing. Martin Plošický
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívne centrum
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo spracovať konštrukčné riešenie administratívnej budovy s prihliadnutím na zvýšenú energetickú hospodárnosť. Projekt je riešený v úrovni realizačný projekt. Budova je riešená v pasívnom štandarde. Veľkoplošné kancelárie s prevládajúcou plochou obalových konštrukcií si vyžaduje exteriérové automatizované tienenie, ktoré zamedzuje prehrievaniu vnútorného prostredia. Tieniaci systém je doplnený o techniku prostredia ako vzduchotechnickými jednotkami tak stropným chladením, respektíve vykurovaním. Dutinové podlahové konštrukcie umožňujú variabilne dispozičné riešenie jednotlivých priestorov podľa požiadaviek klienta. Situovanie strešného svetlíka nad átriom budovy zlepšuje svetelné podmienky v komunikačných priestoroch. Stavba ako celkom spĺňa najnovšie požiadavky a spolu so zabudovanými technológiami vytvára pre jej užívateľov vysoký komfort pre každodenný pobyt v nej.
Key words:administratívna budova, exteriérové tienie, kancelária

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited