28. 2. 2020  1:44 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identifikačné číslo: 899
Univerzitný e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Administratívne centrum
Autor: Ing. Martin Plošický
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Oponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Administratívne centrum
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo spracovať konštrukčné riešenie administratívnej budovy s prihliadnutím na zvýšenú energetickú hospodárnosť. Projekt je riešený v úrovni realizačný projekt. Budova je riešená v pasívnom štandarde. Veľkoplošné kancelárie s prevládajúcou plochou obalových konštrukcií si vyžaduje exteriérové automatizované tienenie, ktoré zamedzuje prehrievaniu vnútorného prostredia. Tieniaci systém je doplnený o techniku prostredia ako vzduchotechnickými jednotkami tak stropným chladením, respektíve vykurovaním. Dutinové podlahové konštrukcie umožňujú variabilne dispozičné riešenie jednotlivých priestorov podľa požiadaviek klienta. Situovanie strešného svetlíka nad átriom budovy zlepšuje svetelné podmienky v komunikačných priestoroch. Stavba ako celkom spĺňa najnovšie požiadavky a spolu so zabudovanými technológiami vytvára pre jej užívateľov vysoký komfort pre každodenný pobyt v nej.
Kľúčové slová:administratívna budova, exteriérové tienie, kancelária

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene