Jan 28, 2020   2:07 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:University library
Written by (author): Ing. Renáta Chrančeková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitná knižnica
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vypracovanie projektu pre realizáciu stavby. Budova je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky požiadavky platných noriem s dôrazom na ekologickosť – na využitie obnoviteľných zdrojov energie, zabudovanie recyklovateľných, ekologicky neškodných materiálov a vytvorenie zdravej vnútornej klímy. Budova sa nachádza na parcele č. 4601 v areáli UKF v Nitre na ulici Svätourbanská. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Na podzemnom podlaží sa nachádzajú technické miestnosti a sklady. Prvé nadzemné podlažie tvorí hala s kaviarňou, konferenčné a prednáškové miestnosti a administratíva, druhé a tretie nadzemné podlažie tvoria priestory knižnice a administratívy a štvrté ustúpené podlažie zabezpečuje prístup na úžitkovú strechu s extenzívnou zeleňou. Rozmer objektu je 24,110 x 30,610 m. Maximálna výška objektu je 16,520 m. Konštrukčná výška nadzemných podlaží je 4,250 m.
Key words:knižnica, univerzitná knižnica, extenzívna strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited