Jan 28, 2020   3:26 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:University library
Written by (author): Ing. Pavlína Červencová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitná knižnica
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektu pre realizáciu stavby. Budova Univerzitnej knižnice v Žiline je navrhnutá tak, aby spĺňala statické, konštrukčné, tepelno-technické, protipožiarne ale aj architektonické požiadavky na modernú a funkčnú stavbu. Budova Univerzitnej knižnice v Žiline bude situovaná obci Žilina, mestská časť Veľký Diel, na parcele číslo 5083/21, ktorej vlastníkom je Žilinská univerzita. Orientovaná bude k Univerzitnej ulici, ktorá prechádza celým univerzitným mestečkom. Budova má štvorcový pôdorys a ustupujúcim 1. nadzemným podlažím. Pôdorysné rozmery 1. NP sú 40,450 m x 40,450 m a pôdorysné rozmery 2. – 4. NP sú 43,670 m x 43,670 m. Dispozične je objekt riešený okolo stredového átria. V átriu sa nachádza centrálne otvorené schodisko. Ďalšie dve schodiská sa nachádzajú v strede protiľahlých obvodových stien knižnice. Funkčne je knižnica organizovaná vertikálne. Na nižších úrovniach sa nachádzajú priestory s viac verejným charakterom, zatiaľ čo viac súkromné priestory sú situované na vrchných poschodiach pre tiché a sústredené čítanie a výskum.
Key words:univerzitná knižnica, knižnica, rastrová fasáda, átrium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited