Jan 22, 2020   11:23 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Museum
Written by (author): Ing. Katarína Kollárová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Múzeum
Summary:KOLLÁROVÁ, Katarína: Múzeum. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúca práce: Ing. Ing. Jozef Hraška, PhD., 2018. Bratislava: Svf, STU. Počet strán: 42 Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať projekt pre realizáciu budovy múzea vedy a techniky. Práca je pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť je rozdelená do 9 kapitol. V prvej kapitole sú popísané požiadavky na projekt. V ďalších kapitolách boli popísané technické riešenia objektu. V závere sú zhrnuté výsledky práce. Výsledkom diplomovej práce je tiež grafická príloha realizačného projektu.
Key words:múzeum vedy a techniky, občianska stavba, BIM projektovanie, realizačný projekt, dynamické tienenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited