Jan 28, 2020   2:47 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel
Written by (author): Ing. Tomáš Gardlík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel
Summary:Gardlík, Tomáš: Hotel, projekt na realizáciu stavby.[Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a konzultant: Ing. Lucia Majtánová, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019. V práci je obsiahnutý projekt Hotela s 3 nadzemnými a 1 podzemným podlažím. Prvé podzemné podlažie je hromadná garáž. Na 1.NP sa nachádza recepcia, kaviareň, raňajkáreň, hotelové izby a sklady. Dokumentácia obsahuje projekt na realizáciu stavby. Budova je navrhnutá podľa platných predpisov a zákonov z konštrukčného, hygienického aj architektonického hľadiska. Projekt má vyriešené konštrukčné detaily, materiálové vlastnosti prvkov, technické aj funkčné charakteristiky objektu. Projekt skúma tepelnotechnické vlastnosti obalových aj výplňových konštrukcií. Stavebné úpravy sú posúdené podľa požiarnej ochrany a technického zabezpečenia. Projekt obsahuje aj výpočet potreby tepla na vykurovanie.
Key words:hotel, ubytovanie, recepcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited