Jan 28, 2020   2:24 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Museum of Technology
Written by (author): Ing. Veronika Bognárová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technické múzeum
Summary:Podľa znenia zadania záverečnej diplomovej práce bolo mojou úlohou vypracovať projekt na realizáciu stavby Technického múzea. Múzeum bolo potrebné navrhnúť tak, aby spĺňalo všetky aktuálne normatívne požiadavky v stavebníctve. Objekt je situovaný v meste Trenčín pod strmým, vápencovým hradným bralom. Tým, že sa pozemok nachádza v podhradí, v blízkosti lukratívneho hotela, bolo treba túto skutočnosť zohľadniť aj v architektonicko-konštrukčnom návrhu. Návrh „Technického múzea“ sa skladá z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Technológie, sklady a archív sú umiestnené v suteréne. Výstavné priestory sa nachádzajú na prízemí a na druhom nadzemnom podlaží. Dispozícia priestorov je riešená tak, aby užívateľom umožnila ich vysokú variabilitu pri zmene exponátov. V budove sa nachádza aj kaviareň s terasou, kde sa návštevníkom poskytne možnosť príjemného posedenia pri káve a koláčiku. Mojou úlohou bolo vypracovať aj tepelnotechnický posudok fragmentov obalového plášťa, energetické hodnotenie budovy a posúdiť kritické detaily stavby z hľadiska minimálnej povrchovej teploty a normalizovanej hodnoty rosného bodu. Uvedené posúdenia sú súčasťou prílohy tejto práce.
Key words:Technické múzeum, Diplomová práca, Projekt na realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited