Jan 23, 2020   0:09 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Crematory
Written by (author): Ing. Anna Lakotová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krematórium
Summary:Cieľom zadania bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybranú prevádzku na úrovni realizačného projektu. Materiály, ktoré mi slúžili ako podklad som si zadovážila a vypracovala počas výučby predmetu Diplomový seminár. Cieľom bolo navrhnúť novú, modernejšiu a efektívnejšiu prevádzku krematória, ktoré by nahradilo existujúce krematórium blízko Banskej Bystrici, v Kremničke, ktoré sa už dlhé roky, nie len z technologického, ale aj stavebno-konštrukčného hľadiska, nachádza v havarijnom stave. Nová budova krematória bola navrhnutá tak, aby vybavovanie náležitostí v prípade úmrtia blízkej osoby bolo čo najjednoduchšie. Preto sa do jedného objektu zlúčilo viacej funkcií, a to okrem poskytovania kremačných služieb aj administratívny sektor pre správu cintorínov či pohrebná služba.
Key words:priestorová akustika, diplomová práca, krematórium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited