Jan 23, 2020   0:51 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automotive building
Written by (author): Ing. Pavol Domáň
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovať technickú projektovú dokumentáciu autosalónu. Nakoľko sa na území Slovenska nenachádza predajňa automobilov Tesla, rozhodol som sa spracovať autosalón práve tejto automobilky. Návrh autosalóna som vypracoval s prihliadnutím na filozofiu, ktorú Tesla reprezentuje. Tesla vyrába progresívne elektromobily, preto je elektrická energia hlavným zdrojom technických zariadenií budovy. Autosalón je situovaný v plánovanej zástavbe na voľnej parcele v Bratislave, mestskej časti Nové Mesto, na roku ulice Bajkalská a Mlynské Nivy. Územný plán zóny celomestského centra zahrňuje riešenie dopravy, inžinierskych sietí, zelene a úpravu okolia. Urbanistické riešenie územia umiestňuje autosalón na severovýchodnú časť pozemku s priľahlým parkoviskom a okolitou zeleňou. Autosalón tvoria tri základné časti – výstavnú halu, prevádzkové jadro a servisnú halu. Výstavná hala – showroom – je opláštená presklenou fasádou s fotovoltickými tieniacimi lamelami. Nachádzajú sa v nej výstavné modely elektromobilov a miesta pre predajcov. V servisnej hale, opláštenej sendvičovými panelmi, sú umiestnené tri servisné stojany pre opravu áut. Nachádzajú sa tu aj skladové priestory a technická miestnosť so vzduchotechnickou jednotkou a tepelnými čerpadlami. Dvojpodlažné prevádzkové jadro tvoria kancelárie, toalety a priestory pre zamestnancov servisu. Hlavný vstup do objektu je vo výstavnej časti cez karuselové dvere, orientovaný na západ. Z juhu od hlavnej dopravnej komunikácie je objekt napojený na inžinierske siete. Vjazd na parkovisko je z ulice Mlynské Nivy. Obsahuje 55 parkovacích miest, z toho tri pre imobilných a dve pre kamióny. Konštrukčný systém je kombinovaný – železobetónový. Strecha je plochá, pochôdzná, s fotovoltickými panelmi.. Projekt obsahuje konštrukčné, materiálové a tepelno-technické charakteristiky stavby.
Key words:projekt na realizáciu stavby, autosalón, tesla, diplomová práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited