Jan 28, 2020   2:38 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Peter Galmiš
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:GALMIŠ , Peter: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019, 39 s. Cieľom tejto bakalárskej práce je komplexný architektonický, konštrukčný a statický návrh polyfunkčného bytového domu. Navrhnutý objekt sa nachádza v meste Trenčín, v pokojnej časti s menšou zástavbou bytových domov. Objekt nenarúša prostredie, v ktorom je navrhnutý, ale dopĺňa ho vďaka tomu, že sa v okolí nachádzajú podobné bytové domy. Objekt bytového domu má päť podlaží, z toho jedno podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia. Vjazd do podzemného podlažia, ktoré slúži ako garáž vozidiel, je pomocou rampy z verejnej komunikácie. V podzemnom podlaží sa nachádza 17 parkovacích miest. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhnutý jeden prenajímateľný priestor so samostatným vstupom z exteriéru a hlavný a vedľajší vstup do bytového domu. Z chodby vedie vstup do pivničných kobiek, miestnosti na uskladnenie bicyklov a miestnosti pre upratovačku. Schodiskom a výťahom, ktoré sú oddelené od chodby sa dostávame do vyšších podlaží. Na každom podlaží sú navrhnuté štyri bytové jednotky, z toho je jeden byt 4-izbový, dva 3-izbové a jeden 1-izbový byt. Na jednotlivých podlažiach sú taktiež skladovacie priestory, ktoré môžu slúžiť napríklad ako kočikáreň pre obyvateľov na konkrétnom poschodí. Na vonkajšom priestranstve pred budovou je navrhnutých šesť parkovacích miest vyhradených pre obyvateľov a návštevníkov prenajímateľného priestoru. Bytový dom bol navrhnutý podľa požiadaviek technických noriem z hľadiska architektonického, konštrukčného a urbanistického návrhu.
Key words:bytový dom, projekt na realizáciu stavby, byty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited