Jan 23, 2020   0:40 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Denis Kubiček
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Denis Kubiček: Bytový dom. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (Bakalárska práca). Bytový dom s polyfunkciou na prízemí je umiestnený v Trnave na Veternej ulici pri okraji mesta. Má dobrú dostupnosť a občiansku vybavenosť. Práca na ktorej som pracoval pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre bytový dom s polyfunkciou v stupni realizačný projekt. Rieši materiálové, technické, architektonické a konštrukčné detaily objektu. Práca je zložená z dvoch častí a to grafická a textová. V grafickej časti môžeme vidieť riešenú výkresovú dokumentáciu. V textovej časti sa nachádzajú rôzne výpisy ako výpis otvorových konštrukcií, skladieb podláh, strechy, stien, výpis klampiarskych, stolárskych a zámočníckych prv-kov. Taktiež aj tepelno-technické posúdenie vybraných fragmentov objektu na rizikovú a minimálnu povrchovú teplotu. Na záver aj posúdenie potreby tepla pre vykurovanie.
Key words:bakalárska práca, bytový dom, polyfunkcia, projektová dokumentácia, posúdenie, materiály, realizácia stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited