Jan 28, 2020   3:18 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Ing. Petra Řepová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Ježková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Účelom záverečnej práce bolo vypracovanie realizačného projektu bytového domu. Tento projekt musí byť v súlade s platnými normami STN EN. Náplňou záverečnej práce bolo spracovanie výkresovej dokumentácie konštrukcií pozemných stavieb, technických zariadení budov a statiky. V časti konštrukcií pozemných stavieb som sa zamerala na spracovanie výkresov potrebných pre realizačný projekt, a to: pôdorysy daných podlaží, rezy objektom, pohľady a taktiež spracovanie a posúdenie kritických detailov bytového domu. Vo výkresovej dokumentácii technických zariadení budov som sa zaoberala problematikou vykurovania a rozvodov vody a kanalizácie. V časti statika som riešila základné návrhy rozmerov základov ako aj základných nosných prvkov, ktoré sú zapracované do statických výkresov tvaru prvého podzemného a prvého nadzemného podlažia. Výsledkom mojej záverečnej práce je sekciový bytový dom, kde každá sekcia má vlastný vstup do objektu a 6 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Suterén je určený výhradne na skladovacie priestory a nachádza sa tu aj domová kotolňa. Na prvom nadzemnom podlaží je situovaná polyfunkcia, spoločné priestory, a taktiež pre ľahsí prístup jeden bezbariérový byt. V typických podlažiach sú umiestnené dva byty pre každú sekciu. Tento bytový dom je situovaný v meste Trenčín a je vhodne zakomponovaný do existujúcej urbanistickej štruktúry.
Key words:Bytovy dom, realizacny projekt, Zaverecna praca

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited