Jan 23, 2020   0:26 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Block of flats
Written by (author): Ing. Diana Bezúrová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Rosová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úlohou mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovať realizačný projekt samostatne stojaceho bytového domu, ktorý sa má nachádzať v mestskej časti mesta Vrútok, okresu Martin. Pri architektonicko -- urbanistickom riešení sme brali do úvahy samotnú konštrukciu objektu a tvar okolitej zástavby ako celok. Pre čo najlepšie zakomponovanie objektu do danej lokality sme navrhli samostatne stojací bytový dom s plochou strechou, ktorá vizuálne zmierňuje výškový rozdiel medzi navrhnutou stavbou a okolitou zástavbou. Objekt je navrhnutý na rohu Železničnej ulice a Ulice 1.Československej brigády s hlavným vstupom zo severnej strany, t.j. zo Železničnej ulice. Navrhnutý objekt je 6 podlažný, s 1 podzemným podlažím a 5 nadzemnými podlažiami, z toho 4 obytnými. Z konštrukčného hľadiska ide o pozdĺžny stenový nosný systém pozostávajúci z keramických tvárnic Porotherm P+D murovaných na maltu Porotherm TM. Obvodový plášť je zateplený extrudovaným polystyrénom hrúbky 60mm, pre získanie čo najlepších tepelnotechnických vlastností obalovej konštrukcie. Fasáda bytového domu je navrhnutá v zemitých farbách, ktoré nepôsobia rušivo v okolitej zástavbe, práve naopak napomáhajú celkovému zakomponovaniu objektu do mestskej zóny. Vďaka vytvoreniu zelenej plochy s možnosťou umiestnenia detského ihriska za bytovým domov, v rámci pozemku, ide o naozaj príjemné riešenie bytového domu s ohľadom na životné prostredie. Celkový komfort bývania uzatvárajú garáže, umiestnené na 1.NP, so samostatným vjazdom pre každú garáž, priamo napojeným na verejná komunikáciu.
Key words:Vrutky, architektonicko urbanisticke riesenie, bytovy dom

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
z dovodu zneuzitia bakalarskej prace.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited