Jan 28, 2020   3:34 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Roman Catholic church of Ennoble of Saint Cross
Written by (author): Ing. Juraj Piroha
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. kríža
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť nový rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. kríža v prekrásnom prostredí Muránskej planiny na kopci nad obcou Muránska Zdychava. Moderným poňatím sakrálnej stavby sme sa pokúsili obohatiť už existujúce stavby podobného charakteru, pričom bola snaha riešiť jednotlivé aspekty budovy tak, aby zodpovedali požiadavkám ľudí 21. storočia. V rámci sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy je popísané komplexné riešenie pre realizáciu od charakteristiky územia k stavebnému objektu až po detailné spracovanie a popis stavebných prvkov a stavebných prác. Návrh spôsobu realizácie je doplnený stavebno-fyzikálnym a statickým posúdením. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je samozrejme výkresová dokumentácia, v rámci ktorej sú jednotlivé konštrukčné prvky riešené tak, aby vyhovovali technickým a rovnako i liturgickým požiadavkám na rímsko-katolícke sakrálne stavby. Predstava o celkovom riešení je podporená jednoduchou farebnou vizualizáciou kostola s priľahlým okolím.
Key words:novostavba, kostol, sakrálna stavba


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited