Jan 28, 2020   2:49 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Lukáš Holubek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavel Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektu na realizáciu 6-podlažného sekciového bytového domu s polyfunkciou. Tento bytový dom sa nachádza v mestskej časti Martin- Vrútky. Skladá sa z 2 rovnakých zrkadlových sekcií. Na 1.NP sa nachádzajú prenajímateľné polyfunkcie s kočikárňami. Druhé až piate podlažie je riešené ako typické podlažie v ktorom sa v jednej sekcii nachádzajú dva štvor- izbové byty a jedna garsónka. Miestnosti objektu som sa typologicky snažil umiestňovať na južnú svetovú stranu aby získali čo najviac slnečného tepla. Celkovo sa v bytovke nachádza 16 4-izbových bytov a 8 garsóniek. V 1.PP sa nachádzajú pivničné kobky, práčovňa, spoločenská miestnosť, miestnosť na bicykle, posilňovňa a kotolňa. Parkovanie je vyriešené pred bytovým domom za cestou, ako aj na samostatnom parkovisku v rámci pozemku. Do polyfunkcií a bytov sa dá dostať bezbariérovo pomocou rampy. Do bytov je vedené jedno schodisko pre každú sekciu, s výťahom vedeným v zrkadle schodiska. Schodisko je presvetlené zasklenou stenou po celej svojej výške. Nosný systém tvorí priečny železobetónový stenový nosný systém s hrúbkou steny 200mm. Z čelných strán objektu je použité výplňové keramické murivo POROTHERM 25 P+D. Na vnútorné nenosné murivo boli použité tehly POROTHERM 14 P+D. Strechu domu som zvolil ako inverznú kvôli jej dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam. Celá budova je položená na základových pásoch z prostého betónu. Suterén je čiastočne vytiahnutý nad terén aby v ňom bolo zabezpečené aspoň čiastočné presvetlenie, a prirodzené vetranie. Na zateplenie bol použitý kontaktný zatepľovací systém NOBASIL FKD S s hrúbkou 140mm. Pri návrhu som sa zameral hlavne funkčné využitie bytového domu, ako aj na jeho dobré dispozičné riešenie.
Key words:Bytový dom, Polyfunkcia, technická správa

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited