Jan 28, 2020   2:49 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The apartment house
Written by (author): Ing. Dávid Fiľakovský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Posluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Abstrakt V tejto záverečnej práci bakalárskeho štúdia sa rieši projekt realizácie bytového domu. Bytový dom sa nachádza na Fučíkovej ulici v Giraltovciach. Projekt rieši architektonické a konštrukčné riešenie domu pričom vyhovuje normatívnym požiadavkám z hľadiska tepelnej ochrany, hygieny, mechanickej odolnosti a požiarnej bezpečnosti. Ide o projekt s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie plochy a takisto technické miestnosti. Prvé nadzemné podlažie je určené na polyfunkčné priestory. Ostatné podlažia tvoria bytové jednotky s tromi rôznymi typmi bytov. Ide o 8 jednoizbových, 8 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Súčasťou projektu je spevnenie plôch v okolí domu a napojenie na inžinierske siete a cestné komunikácie. Tento bytový dom zapadá do architektonického a urbanistického modelu mesta a ladí s okolitými budovami.
Key words:realizačný projekt, konštrukčné riešenie, výkresová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited