Jan 23, 2020   0:01 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Central administrative building JAGA GROUP
Written by (author): Ing. Monika Meszárošová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Budova centrály firmy JAGA GROUP
Summary:Predmetom riešenia diplomovej práce je realizačný projekt administratívnej budovy centrály spoločnosti JAGA GROUP. Diplomová práca je vypracovaná na základe podkladov projektovej dokumentácie pre územné konanie. Keďže človek pri súčasnom spôsobe života trávi až 50 % svojho času na pracovisku, mojou snahou bolo budovu spracovať tak, aby sa v nej zamestnanci cítili príjemne, pretože kvalita vnútorného prostredia má veľký vplyv na podávanie výkonov. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na energiu a jej hospodárne využívanie v budovách, mojím ďalším cieľom bolo spracovať budovu energeticky hospodárnu, a to interakciou materiálov pre stavebné konštrukcie, vykurovacím, chladiacim a vetracím systémom. Budúcnosť budov pre pobyt ľudí spočíva v kombinácii nárokov na kvalitu vnútorného prostredia a energetickej hospodárnosti.
Key words:kvalita vnútorného prostredia, energia, energetická hospodárnosť

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited