Jan 28, 2020   3:13 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:BUSINESS CENTRUM
Written by (author): Ing. Jana Slezáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BUSINESS CENTRUM
Summary:V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na kvalitu všetkých služieb. To sa týka aj ubytovacích zariadení ako aj administratívnych priestorov. V súčasnosti sa na trhu vyskytuje množstvo poskytovateľov týchto služieb, ktorý sa snažia ponúknuť čo najkvalitnejšie služby. Pri navrhovaní Business centra sme stáli pred veľkou výzvou ako sa na trhu presadiť. Medzi dôležité faktory patrí aj umiestnenie objektu. Projektovaná stavba je umiestnená v širšom centre mesta Bratislavy s dobrou dopravnou prístupnosťou. V blízkom okolí sa nachádzajú aj zastávky MHD. Objekt je rozdelený na dve funkčné časti- administratívnu a hotelovú časť. Parkovanie je riešené v dvoch podzemných podlažiach prístupných z hlavnej komunikácie autovýťahom. Budova svojim architektonickým riešením nezasahuje do jestvujúcej zástavba a výrazne neovplyvňuje insoláciu a denné osvetlenie.
Key words:objekt, podlažie, budova

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited