Jan 22, 2020   11:25 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HOTEL
Written by (author): Ing. Lucia Fančovičová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HOTEL
Summary:Súhrn Identifikačné údaje stavby Názov a miesto stavby: Hotel, Cesta mládeže, Bratislava Investor: PCM real finance Zhotoviteľ: FL STAV Hlavný dodávateľ: Subdodávatelia: Hlavný projektant: Bc.Lucia Fančovičová Zodpovedný projektant:Bc. Lucia Fančovičová Spracovatelia projektu (arch. -- stav.časť, statika): Bc.Lucia Fančovičová Základné údaje o stavbe Jedná sa o štvorhviezdičkový hotel. Objekt sa nachádza v katastri mesta Bratislava v oblasti Železná studienka. Táto oblasť sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Lokalita je zalesnená. Zo severnej strany je situovaná budova Mestských lesov a jeden rozostavaný objekt. Výška objektu je 18,240 m. Umiestnenie hotela je v blízkosti verejnej komunikácie. Hlavný vstup do budovy je zo severozápadu. Hotel má päť podlaží. Jedno podzemné a štyri nadzemné. Objekt je možno rozdeliť podľa jednotlivých prevádzok na tri celky. Na prvom nadzemnom podlaží sú situované vstupné priestory s recepciou, reštaurácia, denný bar, služby, kuchyňa, priestory pre zamestnancov, a wellnes časť s bazénom, vírivkou. Ďalším celkom sú spoločenské priestory a priestory určené na kongresy, ktoré sa nachádzajú nad vstupnou halou a reštauráciou. Tretím celkom je ubytovacia časť. Kongresová časť hotela je zastrešená šikmou strechou. Ubytovacia časť je zastrešená manzardovou strechou s vikiermi. Najvyššie podlažie v ubytovacej časti je riešené ako obytné podkrovie. Prevádzka hotela bude nepretržitá celoročná. V hoteli je 45 klasických izieb, 4 izieb pre imobilných a 6 apartmánov. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskami a tromi výťahmi. Konštrukčné riešenie stavby Hotel jej založený na železobetónových základových pásoch. Bazén a výťahová šachta. sú založené na železobetónových doskách. Nosný systém je železobetónový skelet. Stropná konštrukcia je tvorená železobetónovou monolitickou doskou. Nad bazénom a vstupnou halou je montovaný strop z železobetónových panelov. Interiérové schodiská sú železobetónové monolitické uložené na prievlakoch. Exteriérové schodiská sú oceľové. Obvodové murivo aj deliace priečky sú murované keramických tvárnic. Vo vstupných a priestoroch kongresových hál sú použité aj presklené deliace steny. Zastrešenie je nad celou stavbou riešená ako šikmá strecha. V celom objekte budú osadené plastové okna. interiérové dvere sú všetky drevené osadené v drevenej zárubni. Zdrojom tepla bude plynový kotol. V prvom nadzemnom podlaží je riešené podlahové vykurovanie. V ostatných priestoroch budú osadené doskové vykurovacie telesá. Všetky izby budú klimatizované. Objekt je napojené na všetky inžinierske siete.
Key words:reštaurácia , izba , bazén

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
nechcem aby bola zverejnená.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited