Jan 23, 2020   0:57 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:residental house
Written by (author): Ing. Monika Pálešová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Rosová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej práce bol návrh polyfunkčného bytového domu, ktorý svojim tvarom, výškou ako i vzhľadom zapadá do jestvujúcej okolitej zástavby a zároveň dispozične doplní Ružinovskú ulicu v meste Bratislava. Nosný systém bytového domu je kombináciou stenového a stĺpového systému, kde podzemné nosné časti sú zo železobetónu a nadzemné nosné časti sú murované z keramických tvaroviek Porotherm. Obvodový plášť je zateplený tepelnou izoláciou BAUMIT EPS-F hr. 70mm . Vodorovná nosná konštrukcia v podzemnom podlaží je riešená železobetónom a v nadzemných podlažiach keramickým stropným systémom POROTHERM. Schodisko bytového domu je trojramenné. Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou ktorá je nepochôdzna. Výplňové konštrukcie objektu tvoria plastové okná s 5komorvým profilom, zasklené izolačným dvojsklom s jednou selektívnou vrstvou. Bytový dom má 10 bytových jednotiek. Orientácia bytov je na západ - východ. Sú priestranné a prevyšujú minimálne štandardné požiadavky na bývanie. Miestnosti sú slnečné a dobre presvetlené . Objekt sa vyznačuje jednoduchosťou tvarov. Jeho prednosťou je nielen dobrá orientácia na svetové strany a vhodná typológia bytov ,ale i možnosť parkovania v podzemných garážach, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou . Kredit mu zvyšuje aj vlastná kotolňa, ktorú má umiestnenú v podzemnom podlaží a ktorá dodáva teplo do všetkých bytových jednotiek. Bytový dom je energeticky nenáročný a dobrá skladba obvodového plášťa ako i strešnej konštrukcie zabezpečuje nízke náklady na vykurovanie objektu.
Key words:železobetón, bytový, dom

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited