Jan 23, 2020   1:28 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:the Roman Catholic church
Written by (author): Ing. Alena Krajčovičová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Summary:Cieľom diplomovej práce bol projekt na realizáciu stavby rímskokatolíckeho kostola. Parcela, na ktorej je kostol situovaný, sa nachádza v dedine Muránska Zdychava. Nachádza sa na miernej vyvýšenine v centre a vďaka tomu tvorí kostol dominantu dediny. Vstupy sú orientované na sever a na juh. Okolie budovy tvorí zatrávnená plocha, námestie so spevnenou plochou a parkovisko pre veriacich. Dominantou objektu je veža. Objekt je čiastočne podpivničený a na 1. PP sa nachádzajú hygienické zariadenie a sklad. Na 1. NP sa nachádza hlavná chrámová loď, priestor na poslednú rozlúčku a sakristia. Na 2. NP je chorus a miestnosť na náuky. Nosný systém tvoria železobetónové steny, hrúbky 300 mm a murivo z tehál Porotherm 38 TI, hrúbky 380 mm. Strešnú nosnú konštrukciu tvoria nosníky z lepeného lamelového dreva alebo drevený krov, so strešným hliníkovým systémom Kal-zip. Všetky konštrukcie boli navrhované podľa príslušných stavebnotechnických noriem, s ohľadom na účel stavby, lokalitu, životnosť a požiadavky investora.
Key words:kostol, Muránska Zdychava, veža

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited