Jan 23, 2020   0:51 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:administrative building
Written by (author): Ing. Peter Jakub
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce je riešenie administratívnej budovy v rozsahu projektu na realizáciu stavby, podľa špecifikácie zadania. Zadanie je vypracované z podkladov dokumentácie pre územné konanie. Cieľom práce bolo vybudovať novú administratívnu budovu pre potreby investora, vybudovať nové kancelárske, školiace a reprezentačné priestory, ktoré by zodpovedali súčasným vývojovým trendom administratívnej budovy. Jedinečnosť administratívnych priestoroch spočíva predovšetkým v dôslednej orientácii na pohodlie, komfort a celkovú pohodu užívateľov kancelárskych priestorov. Vzhľadom na dostatočnú hĺbku budovy, v priestoroch sú zabezpečené optimálne podmienky na prácu s výpočtovou technikou alebo pre zasadacie a školiace účely. Všetkými podlažiami objektu prechádzajú dva komunikačné jadrá s výťahmi, schodišťami a hygienickými zariadeniami, ktoré umožňujú rozdelenie jednotlivých podlaží na nezávislé celky. Inteligentné technológie budovy umožňujú spojenie prirodzeného a príjemného pracovného prostredia s najmodernejším vybavením a technickou podporou.
Key words:objekt, kancelária, Administratívna budova

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited