Jan 28, 2020   1:33 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Faculty of Central European Studies
Written by (author): Ing. Peter Vašek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Summary:Predmetom mojej práce bol návrh fakulty stredoeurópskych štúdií, ktorý svojim tvarom, výškou ako i vzhľadom zapadá do jestvujúcej okolitej zástavby. Nosný systém je kombinovaný. Obvodové steny sú murované tvárnicami Porotherm Profi 38 a zateplený tepelnou izoláciou hrúbky 140 mm. Vnútorné nosné steny sú Porotherm Profi 30 v kombinácii pri schodisku so stĺpmi 300x300 mm. Ako vodorovná nosná konštrukcia je použitá železobetónová doska hr. 250 mm. Nenosné priečky sú z Porotherm profi 20 AKU, profi 14, profi 8. Schodisko fakulty stredoeurópskych štúdií je dvojramenné. Nástupné a výstupné ramená sú monolitické. Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou s parozábranou. Strecha je nepochôdzna. Výplňové konštrukcie objektu tvoria plastové okná s 6 komorovým profilom, zasklené izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Fakulta stredoeurópskych štúdií má 6 učební, kancelárske priestory a hygienické zariadenia. Miestnosti sú slnečné a dobre presvetlené . Objekt sa vyznačuje jednoduchosťou tvarov a zároveň zaujímavou členitou fasádou. Jeho prednosťou je nielen dobrá orientácia na svetové strany a aj vhodná typológia. Kredit jej zvyšuje aj vlastná kotolňa a strojovňa rekuperácie, ktoré sú umiestnenú v prvom podzemnom podlaží. Kotolňa dodáva teplo ako i teplú vodu do všetkých priestorov fakulty. Fakulta stredoeurópskych štúdií je energeticky nenáročná a dobrá skladba obvodového plášťa ako i strešnej konštrukcie zabezpečuje nízke náklady na vykurovanie objektu.
Key words:štúdií, fakulta, stredoeurópskych

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited