Jan 28, 2020   2:04 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Thermodynamic properties of low-emissivity coatings of building surfaces
Written by (author): Ing. Miroslav Čekon, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Opponent 2:Ing. Peter Matiašovský, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Miloš Kalousek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termodynamické vlastnosti nízkoemisných náterov stavebných povrchov
Summary:Predložená práca skúma vplyv nízkoemisných vlastnosti vonkajších stavebných náterov na výslednú energetickú bilanciu a ďalšie tepelnotechnické ukazovatele. Tento cieľ je vyvolaný situáciou na stavebnom trhu, kde sa o rôznych náteroch a úpravách stavebných povrchov uvádzajú nedostatočne preverené informácie. Plánovaným zámerom je teoreticko-experimentálny výskum a zovšeobecnenie vplyvu použitia takýchto materiálov, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti na stavebnom trhu. Hlavný cieľ práce je riešený v troch na seba navzájom súvisiacich problémových oblastí. V úvode riešenej problematiky sa práca zaoberá možnosťami a overením spektrálnej emisivity vybraných stavebných náterov. Kľúčová časť práce je orientovaná na modelové experimentálne merania náterov v reálnych klimatických podmienkach, ktorá je následne východiskom pre overenie simulačného nástroja v oblasti termodynamických javov.
Key words:reálne klimatické podmienky, Twin-boxy, termodynamické vlastnosti, nízkoemisné vlastnosti, spektrálne vlastnosti

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited