Jan 28, 2020   3:18 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Thermodynamics of Aerated Concrete Wall with Micro-Encapsulated Phase Change Material
Written by (author): Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Opponent 2:Ing. Peter Matiašovský, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termodynamika obvodových stien z pórobetónových tvaroviek s využitím skupenského tepla
Summary:K najviac využívaným zdrojom energie sa odnepamäti radí slnečná energia. Vývoj nových technológií, ktoré využívajú Slnko ako zdroj energie, zaznamenal v minulom storočí obrovský rozmach a neustále napreduje. V stavebníctve sa v každom klimatickom pásme uplatňuje pasívne využívanie slnečnej energie. Zohľadňuje sa napríklad orientácia na svetové strany, využívanie tieniacich prvkov alebo regulácia toku slnečného žiarenia. Využívanie akumulačných vlastností materiálov zmierňuje výkyvy teplôt, čím sa zvyšuje teplotná stabilita miestnosti. V posledných desaťročiach sa myslenie ľudí zameriava na znižovanie nákladov na prevádzku budov, do popredia sa dostáva znižovanie uhlíkových emisií, ale zároveň sa zvyšujú nároky užívateľov budov na komfort vnútorného prostredia. Pasívnym využívaním slnečnej energie sa vo veľkej miere dokážu ovplyvniť tieto aspekty. V prvej polovici 20. storočia sa zrodil koncept integrácie materiálov s fázovou zmenou do stavebnej konštrukcie. Odvtedy sa vo vývoji týchto latentných materiálov dosiahol významný pokrok. Vo všeobecnosti ide o klimaticky aktívne materiály, ktoré pri oscilácii teplôt okolo bodu topenia a tuhnutia dokážu uchovávať veľké množstvo energie. Dokážu tak nielen znížiť náklady na energie, ale aj významným spôsobom ovplyvniť teplotnú stabilitu miestnosti bez použitia alebo s čiastočným použitím techniky prostredia budov. Práca je zameraná na správanie sa materiálov s fázovou zmenou v klimatických podmienkach Slovenska. Pomocou experimentálneho merania sa skúma vplyv materiálov s fázovou zmenou po pridaní do ľahčeného stavebného materiálu -- pórobetónu. Na základe experimentálneho merania vznikol model, ktorý možno použiť na analýzu ďalších stavebných konštrukcií. V závere práce sa poukazuje na energetický vplyv inovovanej keramickej tvarovky obsahujúcej latentný materiál.
Key words:materiály s fázovou zmenou, latentné teplo, simulácie ESP-r

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited