Jan 28, 2020   2:22 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Passiv house
Written by (author): Ing. Tomáš Krutek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:PASÍVNY DOM
Summary:Predkladaná práca rieši časť projektu rodinného domu navrhnutého v pasívnom štandarde na realizáciu stavby ktorá pozostáva z písomnej a výkresovej časti. Zámerom práce je posúdenie projektu s variantnými materiálovými riešeniami obvodových stien rôznymi metodikami. Prvou je metodika OI3 -hodnotenie environmentálnej kvality vyvinutá rakúskym inštitútom IBO, druhou je SBToolCZ - nástroj pre hodnotenie kvality budov. Podľa SBToolCZ nebola budova posudzovaná komplexne, ale boli vybrané iba určité kritériá ktoré boli vyhodnotené čiastkovo alebo úplne. Výkresová časť obsahuje príslušné pôdorysy, rezy, pohľady, detaily a poster. Písomná časť obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, environmentálne a energetické hodnotenie budovy a prílohy. Projektom pasívneho rodinného domu sa podarilo vytvoriť podmienky moderného bývania, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na tepelnú, akustickú ako aj optickú pohodu.
Key words:technická správa, pasívny dom, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited